ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

HomeΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο κοινωνικό συσσίτιο και το κοινωνικό παντοπωλείο είναι τα εξής:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

Α.Μ.Κ.Α.

Δελτίο κάρτας ανέργου (εάν υπάρχει)

Δικαιολογητικά αναπηρίας (εάν υπάρχουν)

Τα έγγραφα προσκομίζονται στα γραφεία των κοινωνικών δομών στα γραφεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συσσιτίου

  • Γραφεία Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κέρκυρας – Κοι.Σ.Π.Ε « Νέοι Ορίζοντες »

           Διεύθυνση:  Πλατεία Χρ. Τσιριγγώτη,

           Τηλ. Επικ . :  2661025277 & Fax 2661361180

  • Γραφεία Κοινωνικού Παντοπωλείου & Συσσιτίου ( Δομή Κέντρου )

         Διεύθυνση:  Μητρ.  Μεθοδίου & Κολοκοτρώνη  (δίπλα από την Στρατολογία)

         Τηλ. Επικ . :  2661777221  & Fax 2661361180

  • Γραφεία Κοινωνικού Παντοπωλείου & Συσσιτίου ( Δομή Περιφέρειας )

         Διεύθυνση:  Κόμβος  Μωραϊτίκων – Γέφυρα Μεσογγής  

         Τηλ. Επικ . :  2661777221 & 6932424650

 

  • Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις  

       Email :

Facebook : www.facebook.com/Δομές-Παροχής-Βασικών-Αγαθών-Δήμου-Κέρκυρας

Δικαιολογητικά

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την εγγραφή σας στο κοινωνικό συσσίτιο και το κοινωνικό παντοπωλείο!

    Skip to content