Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο κοινωνικό συσσίτιο και το κοινωνικό παντοπωλείο είναι τα εξής:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

Α.Μ.Κ.Α.

Δελτίο κάρτας ανέργου (εάν υπάρχει)

Δικαιολογητικά αναπηρίας (εάν υπάρχουν)

Τα έγγραφα προσκομίζονται στα γραφεία των κοινωνικών δομών στα γραφεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συσσιτίου στη Μητροπολίτου Μεθοδίου και Κολοκοτρώνη (δίπλα από τη στρατολογία).

Δικαιολογητικά

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την εγγραφή σας στο κοινωνικό συσσίτιο και το κοινωνικό παντοπωλείο!
custom_pattern
https://domescorfu.gr/wp-content/themes/blake/
https://domescorfu.gr//
#ff573d
style3
scroll
Loading posts...
/home/opentech/webapps/domescorfu/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://domescorfu.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
To email σας
on
off