Συζητήσεις με τους δικαιούχους

September 5, 2017

opentech

ΔΡΑΣΕΙΣ

0

Οι συζητήσεις με τους δικαιούχους μας για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί για μας προτεραιότητα. Ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη ποιότητα με αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τους συμπολίτες μας!

Post by opentech