Συνάντηση της Διοίκησης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» με τον Δήμαρχο Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων κ. Πουλημένο Στέφανο

Συνάντηση της Διοίκησης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες»

με τον Δήμαρχο Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων κ. Πουλημένο Στέφανο

Στις 23 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης του Κοινωνικού

Συνεταιρισμού Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» με τον Δήμαρχο κ. Κέρκυρας Διαποντίων Νήσων κο

Πουλημένο Στέφανος. Ειδικότερα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και

συμμετείχε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Δημοπούλου Μαρία και ο Διευθύνων Σύμβουλος του

Κοι.Σ.Π.Ε κ. Αθ. Παπαβλασόπουλος. Από τον Δήμο συμμετείχαν ο Δήμαρχος κ. Πουλημένος

Στέφανος και οι Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής Προστασίας κ. Χρ. Σκούρτης και Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων ο κ. Ν. Βραδής. Ο Δήμαρχος κ. Πουλημένος ενημερώθηκε αναλυτικά για τις

Κοινωνικές Δράσεις, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παράγει ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός

καθώς και για τις συνεργασίες που υλοποιεί με τον Δήμο Κ. Κέρκυρας &Δ. Νήσων.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας σύμφωνα με τα στοιχεία των Υπουργείων Υγείας & Εργασίας αποτελεί την

μεγαλύτερη κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα, ο οποίος απασχολεί 100 εργαζόμενους στα

Ιόνια Νησιά. Το πολύπλευρο αποκαταστασιακό και θεραπευτικό Έργο του Κοι.Σ.Π.Ε Κέρκυρας

έχει προβληθεί σε Πανελλαδικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο και έχει βραβευτεί από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο

Εργασίας , το CEFEC, την Ένωση Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ε.Ε. και τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας. Μέσα από το πρότυπο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός

υποστηρίζει καθημερινά άμεσα & έμμεσα περισσότερους από 440 ωφελούμενους, άτομα που

ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ο Δήμαρχος κ. Πουλημένος Στέφανος τόνισε ότι ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κέρκυρας αποτελεί

σημαντικό Κοινωνικό Εταίρο του Δήμου για την ανάπτυξη δράσεων που οδηγούν στην

εργασιακή και κοινωνική ένταξη Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων.

Τέλος κατατέθηκαν προτάσεις από τη Διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε για νέες συνεργασίες, όπως

συμμέτοχή σε πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Eλλάδας – Ιταλίας, εφαρμογή

Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και λειτουργία Γραφείου

Υποστηριζόμενης Εργασίας για Ευάλωτες Ομάδες.

Post by domescorfu