Παρουσίαση Κοινωνικών Δομών

December 18, 2018

domescorfu

ΔΡΑΣΕΙΣ

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στον άνθρωπο, υλοποιεί δράσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2014-2020. Συνολικά 20 δομές και φορείς από Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο συμμετείχαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με περίπτερα (stand) και υλικό από τη δραστηριότητά τους στο φουαγιέ του Δημοτικού θεάτρου στη Κέρκυρα. Έγιναν σύντομες ομιλίες/παρουσιάσεις, προβολές βίντεο, φωτογραφιών και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με το κοινό για τη λειτουργία των δομών, την αναγκαιότητα και την απήχηση τω δράσεων σε πολλές ομάδες πληθυσμού (ευπαθείς ομάδες, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, Ρομά, γυναίκες, άτομα σε συνθήκες φτώχειας, κλπ).

Η εκδήλωση για την ενημέρωση των κοινωνικών δομών πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  Η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών έδωσε τροφή για σκέψη και εξέλιξη, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που χρειάζονται τη στήριξη των κοινωνικών δομών.

Post by domescorfu