Ευχαριστήρια επιστολή για την στήριξη από τις Επιχειρήσεις Βούλγαρη Α.Ε. (Κοντόκαλι-Αίολος)

Οι Δομές παροχης βασικών αγαθών Δήμου Κέρκυρας-Κοισπε «Νέοι Ορίζοντες», ευχαριστούν θερμά τα ξενοδοχεία

Kontokali Bay Resort and Spa

και

Aeolos Beach Resort, Corfu

και τον όμιλο Βούλγαρη Α.Ε. για την καθημερινή υποστήριξη τους με έτοιμα γεύματα, στους 340 και πλέον ωφελούμενους του νησιού μας που βρίσκονται σε μεγάλη και καθημερινή ανάγκη για την παροχή τροφής και των απαραίτητων αγαθών αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια του Δήμου Κέρκυρας, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Κέρκυρας και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού (Κοι.Σ.Π.Ε) «Νέοι Ορίζοντες» στοχεύουν στη κάλυψη των πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων(άνεργοι, άστεγοι, μετανάστες, πρόσφυγες, φτωχοί). Σε συνδυασμό με ένα συνολικό πρόγραμμα που καταρτίζεται για κάθε οικογένεια, ενισχύεται η προσπάθεια στήριξης τους μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Οι οικογένειες που «υιοθετούν» τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια επιλέγονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με τα Στελέχη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, ώστε να έχουν πρόσβαση στις Κοινωνικές Δομές.

Μέσα από την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών παρέχονται σε όλη την γεωγραφική περιφέρεια του Νησιού επισιτιστική και υλική βοήθεια καθημερινά σε τουλάχιστον 340 ωφελούμενους και νοικοκυριά, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που στηρίζετε μαζί μας αυτήν την προσπάθεια.

Post by domescorfu