Ευχαριστήρια επιστολή στην εταιρία Yacht Service Group

Οι Δομές παροχής βασικών αγαθών του Δήμου Κέρκυρας, (#Κοίσπε-«Νέοι Ορίζοντες»), ευχαριστούν θερμά την εταιρία και το προσωπικό των εταιριών της Yacht Service Group, για την σταθερή μηνιαία σημαντική τους συνεισφορά συγκέντρωσης σημαντικής ποσότητας τροφίμων και διάθεσης τους στις 340 και πλέον ωφελούμενες οικογένειες του κοινωνικού παντοπωλείου και συσσιτίου του νόμου μας, τόσο στο κέντρο όσο και στο βορρά και το νότο.

Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια του Δήμου Κέρκυρας, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Κέρκυρας και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού (Κοι.Σ.Π.Ε) «Νέοι Ορίζοντες» στοχεύουν στη κάλυψη των πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων(άνεργοι, άστεγοι, μετανάστες, πρόσφυγες, φτωχοί). Σε συνδυασμό με ένα συνολικό πρόγραμμα που καταρτίζεται για κάθε οικογένεια, ενισχύεται η προσπάθεια στήριξης τους μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Οι οικογένειες που «υιοθετούν» τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια επιλέγονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με τα Στελέχη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, ώστε να έχουν πρόσβαση στις Κοινωνικές Δομές.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που στηρίζετε μαζί μας αυτήν την προσπάθεια.

Post by domescorfu