Χορηγία στήριξης των κοινωνικών δομών από τα Φαρμακεία ”Χρ. Βρεττού-Χρ.Τσιριγγάκη και Καζιάνη Πέτρου”

φαρμακεία Χρ. Βρεττού-Χρ. Τσιριγγάκη

Οι Δομές βασικών αγαθών του Δήμου Κέρκυρας, ευχαριστούν θερμά τα φαρμακεία

«Φαρμακεια Χρ.Βρεττου- Χρ.Τσιριγγακης» στην πλ. Σαρόκο και στη διασταύρωση «Τζάβρου» καθώς και «Καζιάνη Πέτρου» στη Δασιά, για την ενεργή υποστήριξη του έργου τους, με την παροχή ειδών βασικής καθημερινής διατροφής για τους συμπολίτες μας που έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη και είναι καταγεγραμμένοι στα μητρώα κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου μας.

Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια του Δήμου Κέρκυρας, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Κέρκυρας και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού (Κοι.Σ.Π.Ε) «Νέοι Ορίζοντες» στοχεύουν στη κάλυψη των πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων(άνεργοι, άστεγοι, μετανάστες, πρόσφυγες, φτωχοί). Σε συνδυασμό με ένα συνολικό πρόγραμμα που καταρτίζεται για κάθε οικογένεια, ενισχύεται η προσπάθεια στήριξης τους μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Οι οικογένειες που «υιοθετούν» τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια επιλέγονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με τα Στελέχη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, ώστε να έχουν πρόσβαση στις Κοινωνικές Δομές.

Μέσα από την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών παρέχονται σε όλη την γεωγραφική περιφέρεια του Νησιού επισιτιστική και υλική βοήθεια καθημερινά σε τουλάχιστον 340 ωφελούμενους και νοικοκυριά, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που στηρίζετε μαζί μας αυτήν την προσπάθεια.

 

Post by domescorfu