Ευχαριστήρια επιστολή προς το “Μπορούμε”

Το “Μπορούμε” είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων», καθημερινά, το “Μπορούμε” σώζει φαγητό και τρόφιμα από όλους τους πιθανούς δωρητές και τα προσφέρει, μέσω κοινωφελών φορέων, στους ανθρώπους που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση και παράλληλα στηρίζει επισιτιστικά τις πιο ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Η συνεργασία μας με το “Μπορούμε” αποτελεί μια δράση σταθερής στήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας μας. Τρόφιμα από επιχειρήσεις αλλά και από ιδιώτες χορηγούς φτάνουν στις δομές, ύστερα από την παρέμβαση αλλά και  την επικοινωνία με το “Μπορούμε”.

Ευχαριστούμε θερμά για την άψογη συνεργασία και την συνεχή στήριξη!

Post by domescorfu